Responsive image
Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2023

Cunda Island/Balıkesir    8-10 September / 2023

Virtual Presentation

Video recordings (.avi, .mp4, and .flv) of virtual presentations will be played at the related session, and presenters will be connected via Zoom. (Virtual presentations can also be made live without the need for video recording when the presentation time comes).Thus, the audiences will be able to ask their questions to the presenter of the virtual presentation. Time allocated for the virtual presentations is as 15 mins for video recordings and 5 mins for the discussion session. Virtual presentations ought to be submitted till 1 September 2023 for technical arrangements.

By sending an e-mail to  erpacongressvirtual@gmail.com, you can submit your video recordings. Video size is kindly requested to be 100 Mb or lower. 

On the day of the congress, only the author whose turn it is to present will be contacted. The presenter is expected to be online on Zoom at least 30 mins before the presentation. The author will be contacted only if the audiences have questions for the presenter. Otherwise the case, the presenter will be provided with the feedback of the presentation conducted without any problem or questions from the audiences. 

ERPA Congresses recommends Camtasia Studio program for video recordings. You can watch sample video template prepared for video recordings and easily prepare your virtual presentations. You can use Camtasia Studio program free within 30 days. Please, click to download from its official web-site. Click Here.

ERPA Congresses Virtual Presentation Coordinators

Dr. Furkan AYDIN

Sample Video Template

 

 

Sanal sunumların video kayıtları (.avi, .mp4 ve .flv) ilgili oturumda oynatılacak ve sunum yapanlar Zoom üzerinden bağlanacaktır. Böylece, izleyiciler bildiriyi sunan kişiye sorularını sorabileceklerdir. (Sanal sunumlar sunum saati geldiğinde video kaydı gerekmeksizin canlı olarak da yapılabilir). Sanal sunumlar için ayrılan süre video kayıtları için 15 dakika ve tartışma oturumu için 5 dakikadır. Teknik düzenlemeler için sanal sunumların 1 Eylül 2023 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

erpacongressvirtual@gmail.com e-posta adresine video kayıtlarınızı gönderebilirsiniz. Video boyutu 100 Mb ve altı olması rica olunur. 

Kongre günü sadece sunacak yazarla iletişim kurulacaktır. Sunum yapacak olan katılımcı, oturumundan en az 30 dakika önce Zoom'dan çevrimiçi olması gerekmektedir. Katılımcıyla, izleyicilerin sorusu olduğunda irtibata geçecektir. 

ERPA Kongreleri, video kayıtları için Camtasia Studio programını önerir. Video kayıtları için hazırlanan örnek video şablonunu izleyebilir, sanal sunumlarınızı kolayca hazırlayabilirsiniz. Camtasia Studio programını 30 gün içinde ücretsiz kullanabilirsiniz. Resmi web sitesinden indirmek için lütfen tıklayınız.

ERPA Kongreleri Sanal Sunum Koordinatörleri

Dr. Furkan AYDIN

Örnek Video Şablonu

 

 

 

 

 

Announcements

ERPA 2023 Book of Proceedings

ERPA International Congresses on Education 2023 Book of Proceedings is available, please click the link provided below.

ERPA 2023 FULLTEXT (e-Book of Proceedings)

Date of Announcement:   2023-12-06


ERPA 2023 Book of Abstracts

ERPA International Congresses on Education 2023 Book of Abstracts is available, please click the link provided below.

ERPA 2023 BOOK OF ABSTRACTS

Date of Announcement:   2024-01-07


Virtual Presentation About

Dear Participants
 
We share Zoom Links with you to participate in the virtual presentation. We would like to state that you need to be a member of the Zoom platform to join the sessions.
 
We wish you a good day.
 
Hall A (V1-V3-V5-V7-V7-V9-V11-V13-V15-V17)
Meeting ID 264 535 2739
 
HALL B (V2-V4-V6-V8-V10-V12-V14-V18)
Meeting ID 853 9377 0268
 

Date of Announcement:   2023-09-08


Detailed Congress Programme of ERPA 2023

Detailed Congress Programmes of ERPA International Congresses on Education 2023 is available below.

For Single Oral Presentations please click here

For Interactive Poster Presentations please click here

For Virtual Presentations please click here

For General Congress Programme please click here

Date of Announcement:   2023-09-07


Changes in Abstract Submission and Registration Date

Abstract submission and registration deadline has been extended to September 1, 2023.

Date of Announcement:   2023-08-25


Early Registration Date

Early registration deadline has been extended until June 16, 2023.

Date of Announcement:   2023-06-08


Message from General Coordinator

Dear Colleagues,

It is with immense pleasure that I welcome you to the ERPA International Congresses on Education 2023 that will be held in Cunda Island from 8 to 10 September 2023. It is an honor for us to invite you to ERPA International Congresses on Education 2023 in which your invaluable contributions will help us to have a fruitful organization. I hope that you will have pleasant memories of this Congress which will be a chance for you to meet colleagues, have the opportunity to discuss your work, and establish the ground for new collaborations and joint efforts.

I look forward to meeting you in the congress.

With kind regards,

Prof. Dr. Fikret SOYER

Date of Announcement:   2023-04-29


Yandex.Metrica