Responsive image
Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2023

Cunda Island/Balıkesir    8-10 September / 2023

ACCEPTED PROCEEDINGS


REKREASYONEL BAĞLAMDA GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSUNUN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: INSTAGRAM KULLANICILARI ÖRNEĞİ

   Cihan Ayhan


Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Uzmanlık Branşı Seçiminde Özyeterlilik Ve Benlik Saygı Düzeylerinin İncelenmesi

   Mihraç Köroğlu


Elit Kadın Judocularda Tabata Protokolüne Göre Yapılan Judo Antrenmanın Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Değerlere Etkisi

   Burcu Yentürk, Nuri Muhammet Çelik, Ganime Öztürk Çelik


Genç Futbolcuların Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri ile Uyku Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Atilla Şahan, Kadir Pepe, Mustafa Altınkök


Postmenopozal Dönemde Senkron ve Asenkron Diyafram Solunum Egzersiz Eğitiminin Depresyon, Yorgunluk, Uyku Kalitesi ve Fiziksel Aktivite Düzeyi Üzerine Etkisinin Karsılaştırılması: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

   Deniz Demirci, Turgay Altunalan, İpek Yurttaş, İzel Akçe, Filiz Eyüboğlu


Digital Transformation in Sports Management

   Gözde Ersöz, Ahmet Münir Gökmen


Afyonkarahisar Rekreasyon Alanlarının İncelenmesi

   Hava Cürüp


COMPOUND ANTRENMANLARIN FUTBOLCULARDA HAMSTRING KAS KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİNİN MEVKİLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

   Sibel Yıldırım, Atilla Orkun Dilber, Mehmet Ali Ekin, Nihat Özşengezer, Kardelen Çimen, Murat AKYÜZ


Hazırlık Döneminde Kadın Futbolculara Uygulanan Grid Antrenman Metodunun Kardiyopulmoner Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi

   Ömer Aksoy, Tuba Kızılet, İlker Kirişci


Öğretmen Adaylarının Medya Algıları: Bir Metafor Analizi

   Zeliha Demir-Kaymak


Skİn Infections in Wrestlers

   Abdüsselam Turgut


Üniversite Öğrencilerinin Sınavlardan Önceki Gece Uyku Sürelerinin Akademik Başarılarına Etkisi

   İsmail Önder, Ayşe Nesibe Önder, Ezgi Güven Yıldırım


Experiences of Pre-service Physical education teachers within Digital Storytelling Integrated Blended Course

   Ozgur Yasar Akyar


Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Çocuklarda Rekreasyonel Akış Deneyiminin Toplumsal Entegrasyona Etkisi

   Ramazan Özavci, Abdulmenaf Korkutata


Investigating the Relationship between Cognitive Flexibility and Crisis Management Strategy

   Davut Budak


Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Spor Eğitimi Modeline İlişkin Görüşleri

   Mehmet Yanık, Tarık Balcı


Emergence of the e-FLIP Education Model

   Emrah Cinkara, Melike Özyurt, M.Fatih Özmantar, Mehmet Bardakçı


Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlilik Algısı

   İhsan Yağcı


Examining the Definitions and Shape Drawings of the Primary School Mathematics Teacher Candidates on the Concepts of Parallelograms and Trapezoids

   Güler Çavuşoğlu


Fitness Spor Merkezleri Üyelerinin Hizmet Kalitesine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi

   Fikret Soyer, Mehmet Göktepe, Serkan Çataldirek


Öğretim Stilleri Yelpazesi Açısından Deneyimli Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Gözlemlenen Öğretim Stili Tercihleri

   Tarık Balcı, Mehmet Yanık


Analysis of Exercise Addiction Levels of University Students: Aydın University Sample

   Esra Emir, Samet Zengin, Ünsal Altınışık


Kalça İzokinetik Kuvveti Alt Ekstremite Koşu Kinematikleri ile İlişkilidir

   Sever Ozan, Akyıldız Zeki, Miçooğulları Bülent Okan


Investigating The Sports Injuries of Turkish Beginner Female Wrestlers

   Abdullah Demirli, Abdorreza Eghbal Moghanlou, Eda Gökçelik, Recep Kara


Evaluation Of Digital Screen Use Status Of Children With Autism, Physical Activity And Quality Of Life According To Parental Views.

   Yusuf Alpdoğan, Zekiye Özkan


Öğrencilerde Sosyal Duygusal Öğrenme ve Duygusal Zeka’nın Benlik Saygısı Üzerine Etkisi

   Rukiye Aydoğan, Zeynep Akkuş Çutuk, Selman Çutuk


Sportif ve Rekreatif Faaliyetlere Katılan Kadınların Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi

   Fatmanur Öztürk, Utku Gönener, Ahmet Gönener


Fen ve Matematik Entegrasyonuna Yönelik Örnek Bir Etkinlik

   Kübra Nur Bakan, Nagehan Durdu, Naciye Somuncu Demir


Üniversite Öğrencilerinin Öz Güven Düzeyleri İle Karar Verme Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Hakan Akdeniz, Gizem Nazlı Savtekin


Profesyonel Futbolcu ve Antrenörlerin Batıl Davranış Eğilimlerinin İncelenmesi

   Hasan Buğra Ekinci, Ahmet Yavuz Mallı, Emrah Seçer


Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Matematik Tarihi ve Türk-İslam Bilginleri Kurgusu

   Nagehan Durdu, Kübra Nur Bakan, Naciye Somuncu Demir


Üniversite Öğrencilerinde Rekreasyonel Akış Deneyiminin Mutluluk Üzerine Etkisi

   Gözde Demiral, Gizem Karakaş


Investigating The Reasons For The Preference and Targets Of Cricket Sport

   Abdullah Melih Karaduman, Sebiha Gölünük Başpınar, Rıfat Yağmur, Havva Özcan Karaduman


The Effect of Q Angle on Some Performance Parameters in Adolescent Female Football Players

   Şebnem Şarvan Cengiz, Hüseyin Karesi, Batuhan Er


Fitness Katılımcılarında Rekreasyonel Akış Deneyiminin Mental İyi Oluş Üzerine Etkisi

   Cihan Ayhan, Şeyda Alanoğlu


Farklı Spor Branşlarından Antrenörlerin Serbest Zamanda Sıkılma Algısının Değerlendirilmesi

   Şebnem Şarvan Cengiz, Ebrar Şevval Coşkun, Batuhan Er


Genç Yetişkinlerde Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalarla Kendini Sabotaj Arasındaki İlişkide Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Aracı Rolü

   Halide Abbak, Işıl Tekin


Opinions of Participant Students about Children's University Practices

   Dilek Kırnık


Altyapı Antrenörlerinin Karakteristik Özellikleri ile Mesleki Yetkinlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Tuna Uslu, Serkan Esen, Erden Or


Farklı Spor Branşında Eğitim Alan (Voleybol, Yüzme, Basketbol ve Futbol) Adölesan Altyapı Sporcularında Postüral Değerlendirmesi

   Buse Delen, Şebnem Şarvan Cengiz


Rekreasyon Alan Tercih Etkenlerinin Rekreasyonel Akış Deneyimi Üzerine Etkisi

   İlimdar Yalçın, Enis Şahin, Yusuf Berke Kılıçoğlu, Cihan Ayhan


Futbolcuların Kas Hasarına Bağlı Kas Ağrısı ve Uyku Durumlarının İncelenmesi

   Tülay Ceylan


Dil Yozlaşması Açısından Radyo ve Televizyonlarda Türkçenin Kullanımı

   Vildan Özmen


2023 Erasmus+ Program Rehberinin Değerler Eğitimi Yönünden İncelenmesi

   Hüseyin Çalışkan, Hacer Şen


Exploring the Relationship Between Elite Young Athletes' Irrational Performance Beliefs and Sports Goal Orientation

   Ali Burak Toy, Murat Aygün


Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezinde Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

   Süha Eren Atalay, Fatma Yeşim Körmükçü, Tolga Kaan Bahadır


Türkiye Futbol Gelişim Liglerinde Oyuncu Analizi “Scout” Antrenörlerinin İstihdam Durumlarının İncelenmesi

   Bahadır Bayarslan, Erden Müçteba Or, Onur Can Dolğun


The Relations Between Internet Addiction, Social Isolation and Psychological Resilience and Organizational Citizenship Behavior In Physical Education Teachers

   Selman Çutuk, Fikret Soyer


Okul Öncesi Dönem Öykü Kitaplarında Yer Alan Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargılarının İncelenmesi

   Kübra Tuğçe Badem, Ümit Deniz


Elit bir Üniversitedeki Öğrencilerin Spor Etkinlikleri Gönüllü Motivasyonu ile Spora Yönelik Tutumları arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Kıvanç Dinler, Tolga Beşikçi, Erkan Hasan Atalmış


Sportsmanship in Sport with Athlete Perspective

   İlyas Görgüt, Erkut Tutkun


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Hasan Güler, Murat Özmaden, Tülay Emir, Murat Saraçoğlu


Üniversitelerdeki Ücret Adalet Algısının Karşılaştırılması

   Aliye Menevşe, Murat Menevşe, Aslı Bekiroğlu


Özel Yetenek Sınavlarına Katılan Öğrenci Adayları ile Mezun Olacak Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması

   Aliye Menevşe, Aslı Bekiroğlu, Murat Menevşe


Primary Teachers' Opinions On Distance Education Process

   Hilal Uğraş


Düzenli Yüzme Eğitimi Yapan Bireylerde Yaş Değişkenine Göre Sakatlanma Risklerinin Belirlenmesi

   Meral Miyaç, Mehmet Göktepe


Mehmet Kansu’nun Lefkoşa’yı Yürümek I-II Kitaplarında Başkent Lefkoşa’yı Duyumsamak

   Şevket Öznur, Ahmet Uçar


Otizmli Çocuklarda Egzersiz Temelli Fiziksel Aktivitelerin Motor Becerilere Etkisi

   Deniz Akdal, Vahit Çiriş, Öner Soykan, Turan Başkonuş


Ebeveyn Perspektifinden Aile Rekreasyonunun İncelenmesi

   Beyza Merve Akgül, Ferhat Kılıçaslan


Türkiye’de Dijital Oyun Sektöründe İstihdam Edilebilecek Ara Eleman Niteliklerinin Belirlenmesi

   Ali Kırksekiz, Kaan Arık


Türkiye’de Özel Gereksinimli Bireylerin Spora Katılımlarını Engelleyen Faktörler: Geleneksel Derleme

   Öznur Akpınar


İşitme Engelli Sporcuların Boş Zaman Tutumlarının İncelenmesi

   Didem Gülçin Kaya, Gülay Elitok, Rıfat Yağmur


36-72 Aylık Çocuklar İçin Okula Uyum Ölçeği: Öğretmen Formu

   Ayşe Güler Küçükturan, Esra Betül Kölemen, Levent Ertuna, Melek Doğan, Hatice Özgürsoy Civelek


Analyzing The Health Perceptions of Individuals Using Outdoor Fitness Equipment

   Cuma Kapi, Ümit Doğan Üstün


Özel Yetenekli Çocukların Fiziksel Aktiviteye Katılım ve Dijital Oyun Oynama Motivasyonlarının İncelenmesi

   Serdar Koç, Atike Yılmaz


The Effects of Dıfferent Musıc Types on The Itn Test Performance in Tennıs Players

   Furkan Cengiz, Özkan Işık, Dario Novak


Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerde Sporda Zihinsel Antrenman Düzeylerinin İncelenmesi

   Eyüp Acar, İbrahim Dalbudak, Şıhmehmet Yiğit


Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Geri Dönüşüme İlişkin Görüşleri

   Feyza Uçar Çabuk


Yüzücülere Uygulanan Pliometrik Antrenmanların Esneklik ve Branşa Özgü Performans Değerlerine Etkisinin İncelenmesi

   Erhayat Özgür Bayazıtlı, Mehmet Soyal


Amatör Sporcuların Stres, Duygu Düzenleme ve Performans Düzeylerinin İncelenmesi

   Oğuzhan Demirhan, Serdar Solmaz


Mental İyi Oluşun Akademik Özyeterliğe Etkisi

   Şenol Yanar, Alptuğ Soyer, Nuri Berk Güngör


Türkiye’de Spor Eğitimi Alanında Hazırlanan Tezler Üzerine Bir Bibliyometrik Analiz

   Tuncay Öcal, Fikret Soyer


Investigating the Relationship Between Parental Self-Efficacy, Parenting Guilt and Social Media Addiction

   Zeynep Akkuş Çutuk


Kentsel Ortak Rekreasyon Alanı Olarak Karaman Millet Bahçesi

   Mustafa Akturfan, Yusuf Er, Mehmet Demirel, Abdullah Çuhadar, Harun Çöpür


Organizational Innovation and Creativity Perception of Public Sports Organization Employees in Turkey

   Nuh Osman Yıldız, Fikret Soyer


Kadın Voleybolcularda Isınma Sırasında Alt Ekstremiteye Uygulanan Eklem Distraksiyon Egzersizlerinin Hareket Genişliği ve Sıçrama Performansı Üzerine Etkisi

   Burak Taş, Eylem Ok, Uğur Akalp, Bergün Meriç Bingül, Ertuğrul Gelen


Matematik Öğretmenlerinin Özerklik Desteğinin Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Güdüsel Düzenlemelerine Etkisi

   Ertuğrul Armağan, Furkan Demir


Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerilerini Geliştirmeye ve Değerlendirmeye Yönelik Görüşleri

   Ayşe Çiftçi


Karate Hakemlerinin Öz Yeterlikleri ile Bilişsel Esneklikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Musab Çağın, Damla Bostan, Halil İbrahim Cicioğlu


The Role of Gender and Parents’ Educational Level in the Relationship Between Subjective Task Value and Science Self-efficacy Beliefs: A Moderation Analysis

   Feride Şahin, Semra Sungur, Salih Ateş


Okul Öncesi Dönemde Açık Alan Eğitimi Üzerine Türkiye’ de Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Bibliyografik Analizi (2016-2023)

   Perihan Civelek


İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematik Kaygıları ve Okul Rehberlik Servisinin Bu Konudaki Katkılarına Yönelik Görüşleri

   Kevser Günay, Mesude Seven Gürçen


Avrupa Birliği Erasmus+ Sport Projelerinin Analizi ve Türkiye ile Diğer Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırılması

   Cemal Özman, Serdar Ceyhun


Sıklet Sporcularının Müsabaka Öncesi Hızlı Kilo Vermeye İlişkin Metaforik Algıları

   Eylem Gencer


Üniversite Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılığı ile Fiziksel Aktivite Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Serkan Esen, Serpil Başer, Tuna Uslu


Futbol Hakemi; Sahadaki Psikolojik Savaş

   Cem Satman


Voleybol Spor Kulübü Oyuncularının Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi

   Adile Begüm Çiçek Kimsün, Hüseyin Eroğlu


Smaçör ve Orta Oyuncu Mevkilerindeki Elit Erkek Voleybolcuların Dikey Sıçrama Yükseklikleri ile Olumsuz Blok Performansları Arasındaki İlişki

   Mehmet Görkem İşgüzar, Fatma Tokat, Serdar Uslu


Bilgisayar Destekli Envanter Yönetimi Eğitimi Uygulaması

   Muammer Edip Gürkan, Tuğrul Bayraktar, Çağrı Sel


Pandemic Can Not Touch Us: The Effects of the Covid-19 On The Esport Professionals

   Nazlı Deniz Öz


Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Derslerine Katılımlarının İncelenmesi

   Büşra Süngü, Yeşim Göksöz, F. Salih Şeket, Ayşegül Demir Sarıipek


Comparison of Match Performance Indicators of Successful and Unsuccessfull Teams in Turkish Super League

   Gökhan Atasever, Kemalettin Seren, Hasan Hüseyin YILMAZ


Designing a STEM Activity for Gifted Students' Education with a Focus on Sustainable Development Goals

   Erhan Şahin, Uğur Çevik


Üstün Yetenekli Bireylerin Sosyal Beceri Gelişimi Sürecinde Yaşadıkları Zorlukları Ele Alan Çalışmaların İncelenmesi

   İrem Girgin, Aynur Gıcı Vatansever


Research Trends on the Use of Digital Games for High School Students: A Literature Review

   Eren Filiz, Nuri Kara


Öğretmenlerin Eğitimsel Değerlendirmede Etik İlkelere Bağlılığının İncelenmesi

   Gülden Kaya Uyanık, Duygu Gençaslan, Orhan Kardeş


Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Becerikliliği Düzeylerinin İşle Bütünleşmeye Etkisi: Otonominin Aracı Rolü

   İsmail Aktaş


Engelli Birey Eğitmenlerinin Serbest Zaman İlgilenimlerinin Mental İyi Oluş Düzeylerine Etkisi

   Esra Yüksel, Gizem Karakaş


Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Sürecine İlişkin Kavrayışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Gülden Kaya Uyanık, Duygu Gençaslan, Zeliha Şahin


Çocukların Doğaya Yakınlıklarında Ebeveynlerinin Yaklaşımı

   Seda Eskidemir Meral


Ebeveynlerin Stres Düzeylerinin Ebeveyn Yetkinliği Üzerindeki Etkisinde Yaşam Doyumunun Aracılık Rolü

   Sezai Demir


Türkiye’de Eğitim Alanında Çizgi Roman ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

   Mustafa Kemal Yüzbaşıoğlu


Rekreasyonel Sporda Spor Okulu Antrenörlerinin Liderlik Davranışlarının Genç Katılımcıların Spora Bağlılık Durumlarına Etkisinin Araştırılması

   Oktay Yiğit, Hacı Şükrü Taştan


Düşünme Eğitimi Bağlamında Çocuklarla Felsefenin Önemi

   Celal Yeşilçayır


Fitnes Merkezlerinde Spor Yapan Kadın Bireylerin Düşünme Stilleri ve Vücut Algısı Düzeylerinin Ergojenik Destek Alma Değişkenine Göre İncelenmesi

   Erkan Bingöl, Gülsüm Kargı Baştuğ, Duygu Yaralı Bingöl, Doğukan Batur Alp Gülşen


Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Gülden Kaya Uyanık, Duygu Gençaslan, Esra Nur Kocaman, Merve Gündoğdu


A Viev Of Scientific Studies On Female Athletes

   Nesibe M. Mutlu, F. Neşe Şahin


Sport Science Faculty Student’s Perceived Sociability And Community Feeling In Online Education

   Rabia Hürrem Özdurak Sıngın, Güner Çiçek


Erken Çocukta Teknoloji Kullanımına Yönelik Gelişimsel Bir Değerlendirme

   Suat Kol


Relationship between Anthropometric Characteristics and Strength in National Team Lower Age Categories of Windsurfers

   Meriç ÖDEMİŞ, Özgür NALBANT


Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Bir İlkokuldaki Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamaları Gözlemlerinden Yansımalar: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

   Aynur Gıcı Vatansever


Tükenmişlik ve Performans Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Güreş Antrenörleri Üzerine Bir İnceleme

   İsmail Koç


Risks of the Digital World: Digital Risk-Taking Scale (DRTS) Validity and Reliability Study

   Betül Aydın, Süleyman Sadi Seferoğlu


Critical Suggestions for Encouraging Talented Girls to Enter STEM Professions

   Merve Yavuz, Betül Aydın, Gözde Tekbaş


Farklı Isınma Protokollerinin Futbolda Dar Alan Oyun Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

   Yağmur Özatik, Umut Gök, Yusuf Soylu, Bülent Kilit, Erşan Arslan


Investigation Of Pre-Service Teachers' Views On Online Flipped Learning Model Based General Chemistry Laboratory Course

   Nagihan Kadıoğlu, Özge Özyalçın Oskay


Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik İnanç ve Motivasyonları

   Emrah Gün, Durdane Öztürk


Kaygı ve Mental İyi Oluş Arasındaki İlişkide Öz Şefkatin Düzenleyici Rolü

   Serdar Solmaz


Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Küresel İklim Değişikliği Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

   Ülkü Ulukaya Öteleş, Kübra Zırhlı


Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Cebir Öğretimine İlişkin Öğrenmelerinin Senaryo Tamamlama Uygulamaları Üzerinden İncelenmesi

   Dilek Girit Yıldız, Aslıhan Osmanoğlu


Yeni Takım ve Yeni Sponsor Bağlamında Spor Taraftarlarının Takımla Psikolojik Bağları, Sponsorluk Algısı ve Sponsorluk Tepkileri Arasındaki İlişkiler

   Kadir Yağız


Examining The Relationship Between Cognitive Flexibility and Attitude Towards Artificial Intelligence Technologies in Sports Education Students

   Damla Özsoy, Ozan Karakuş


The Effect of Mental Toughness Levels on Low-Load Muscle Endurance Test Performance: A Pilot Study

   Kadir Keskin


Yetişkinlerin Çocukluk Döneminde Algıladığı Ebeveyn Çatışması ve Ebeveyn Tutumunun Kişilerarası İletişim Becerilerine Etkisi: Öz Belirlemenin Aracı Rolü

   Rumeysa Çoban, Numan Turan


Investigation of Esports Participation Motivations of University Students Who Took Esports Courses

   Muhammet Eyüp Uzuner


Spor Bilimleri Fakültesi Mezunu Bireylerin Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Girmeden Önceki Kaygı Durumlarının İncelenmesi

   Erhan Buyrukoğlu, Mehmet Özdemir, Aydan Yurtsever


Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Çocukların Erken Okuryazarlık Becerilerinin Desteklenmesi

   Damla Işıtan Kılıç, Çığıl Aykut


Spor Eğitimi Alan Öğrencilerin COVID-19 Korkusu ile Akademik Odaklanma Düzeylerinin İncelenmesi

   Atakan Aksu, Muhammet Baş


Atletik Performansta Teknoloji Kullanımı

   Levent Ceylan, Suat Aybek, Aycen Aybek


Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretme Motivasyonlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

   Sinan Çelikbilek


Sivil Toplum Kuruluşlarının Değerler Eğitimindeki Rolüne İlişkin Öğrenci Görüşleri

   Alperen Çalışkan


2009, 2013 ve 2018 Ortaokul Matematik Öğretim Programlarında Modelleme Kavramlarına Yer Verilme Durumunun Karşılaştırılması

   Kevser Günay, Mithat Takunyacı


Elit Sürat Pateni Sporcularının Diz Konsantrik ve Eksantrik Kuvveti İle Müsabaka Performansı İlişkisi

   Hasan Hüseyin Yılmaz


Investigation of the Effect of Fartlek Training on Aerobic Performance in Adolesence Female Basketball Players

   Murat Bekleyiş Apaydın, Samet Sitti


Lise Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi

   Serkan Necati Metin, Ebru Bayır


Okul Dışı Ortamlarda Gerçekleştirilen Akıl ve Zekâ Oyunlarına İlişkin Veli ve Öğrenci Görüşleri

   Yusuf Yıldırım


Aerobik Egzersizin Lipit Metabolizması Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

   Emre Yamaner, Yusuf Burak Yamaner


Gender Disparities Uncovered: Exploring the Landscape of Female Academic Representation in Educational Administration Departments of Turkish Universities

   Özge Öztekin-Bayır


Examination of Math Thinking Levels of Gifted Students and Their Peer in Terms of Various Variables

   Zübeyde Er


Türkiye’de 2018’den 2023’e Kadar Toksik Liderlik Araştırmaları: Literatür Taraması

   Seda Uluşan, Gözde Sezen Gültekin


Empati Düzeyinin İşe Adanmışlığa Etkisi: Voleybol Hakemleri Örneği

   Hale Kula, Nuri Berk Güngör, Fikret Soyer


Spor Bilimleri Öğrencilerinin Kafein Tüketim Miktarlı ile Beden Kütle İndeksi ve Uyku Sürelerinin İncelenmesi

   Melek Güler


The Investigation of E-Sports Players' Attitudes Towards Artificial Intelligence Technologies

   Ozan Karakuş, Arif Çetin, Damla Özsoy


Development of Experiment Videos Supported by Case Studies on Environmental Issues

   Zeynep Melike Güçlü, Gamze Tunçay, Özge Özyalçın Oskay


Türkiye’de Erken Çocukluk Döneminde Dijital Medya Kullanımı ile İlgili Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi

   Esra Merdin


YouTube-Assisted Vocabulary Instruction: The Case of German as a Foreign Language (GFL)

   Ahmet Tanır


Kadın Profesyonel Dalış Sporcularında Nefes Antrenmanına Akut Bilişsel Yanıtlar

   Gökhan Tuna, Egemen Mancı, Erkan Günay


Çevre Bilincini Teşvik Etmeye Yönelik Bir Mobil Oyunun Geliştirilmesi: Tasarım ve Uygulama Süreci

   Gamze Alp, Nermin Bulunuz, Şehnaz Baltacı


Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Yetkinliklerinin Coğrafi Bölgelere ve Akademik Başarıya Göre İncelenmesi

   İsa Deveci


Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Çalışma Belleği Kapasiteleri ile Sosyal Becerileri Arasındaki İlişki

   Gonca Uludağ, Hülya Tokuç, Neriman Aral


Erken Çocukluk Dönemi Özel Eğitimde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

   Serdal Deniz


Uzaktan Ebeveyn Koçluğu ile Ebeveynlere Öğretim Becerileri Kazandırılması: Özetleyici Derleme

   Cennet Tuba Arslantürk Egin, Aynur Gıcı Vatansever


Maç Teknik ve Koşu Performansına Dayalı Takım Başarısınınn Analizi: 2022-2023 Sezonu Bundesliga Örneği

   Gizem Başkaya


On İki Haftalık Düzenli İp Atlama Egzersizlerinin Sürat ve Çevikliğe Etkisi

   Tolga Güngör , Hakan Acar


Covid-19 Döneminde Futbolcuların Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeylerinin Belirlenmesi

   Utku Gönener, Ahmet Gönener, Mutlu Ural, Ömer Faruk Bektaş


Enhancing Postural Alignment through Virtual Reality: A Promising Approach for Correcting Postural Deficiencies

   Coja Daniel Madalin, Talaghir Laurentiu Gabriel, Bentea Cristina Corina, Mereuta Claudiu, Mocanu Mircea Dan


The Development of Mathematical Argumentation: A Case Study on Two Mathematics Classrooms

   Alev Güneş Uzun


İlk Okuma ve Yazma Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

   Songül Bartan, Bilge Kuşdemir Kayıran


Öğretmen Adaylarının Gelecek Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi

   Mehmet Uymaz, Yiğit Cebeci


10. Sınıf Fen Lisesi Biyoloji Ders Kitabındaki “Hücre Bölünmeleri” Ünitesinde Yer Alan Metin ve Görsellerin Bilimsel İçerik Yönünden İncelenmesi

   Zübeyde Çiçek, Ömer Seyfettin Sevinç


Matematik Öğretmenlerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanımına İlişkin Yetkinliklerinin ve Görüşlerinin İncelenmesi

   Büşra Ecem Aslan, Melike Özyurt


Spora Bağlı Yaralanmalar ve Epigenetik

   Berna Özdemir, F. Neşe Şahin


Bir Tematik İçerik Analizi: Pandemi Sonrası Turizm Alanında Pozitif Psikolojik Sermaye Kavramı

   Bilgesu Babacan, Şeyma Atahan


The Development and Validation of A New Indicator to Assess Postural Deficiencies

   Teodora Mihaela Iconomescu, Laurențiu-Gabriel Talaghir, Claudiu Mereuță, Cristina Corina Bențea, Bogdan-Sorin Olaru


Methods Of İmplementing The Knowledge-Based Approach In The Physical Education Lesson: A Systematic Review

   Laurențiu-Gabriel Talaghır, Teodora Mihaela Iconomescu, Liliana Nanu, Bogdan-Sorin Olaru


The Perception Of Physical Education Teachers On The Need For Theoretical Knowledge In This Discipline

   Bogdan-Sorin Olaru, Laurențiu-Gabriel Talaghır, Teodora Mihaela Iconomescu, Caludiu Mereuță


The Effect Of Rowıng Exercıses On Qualıty Of Lıfe And Depressıon Levels Of Patıents Wıth Prostate Cancer

   Murat Türker, Menşure Aydın Avcı


Akademik Başarısı Yüksek Öğrencilerin Sahip Oldukları Değerler ve Kişilik Özellikleri: Öğrenci, Veli ve Öğretmen Üçgeninde Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Yönelik Durum Çalışması

   Nurcan Özcan, Yusuf Keskin


Dı̇jı̇tal Serbest Zaman Etkı̇nlı̇klerı̇ne Katılım Amaçlarının Akış Deneyı̇mı̇ ve Serbest Zaman Doyumuna Etkisi

   Batuhan Er, Recep Cengiz


Tarihsel Araştırma Becerisinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Yeri ve Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri

   Ayşe Seyhan


Daha Az İş Daha Çok Serbest Zaman

   Alican Bayram, Ahmet Tarık Ergüven, Nurullah Emir Ekinci, Mustafa Can Koç


Voleybolcularda Dijital Oyun Oynamanın Omuz Esnekliği, Stabilizasyonu, Kuvveti Ve Reaksiyon Zamanına Etkileriinin İncelenmesi

   Şeyma Güney, Neşe Şahin, Nihan Özünlü Pekyavaş


Uluslararası Örgütler ve Ulusal Eğitim

   Sadık Kartal


Uzaktan Eğitimde Başarının Ölçülmesi (Bilecik Şeyh Edebali Ünv, Uygulamalı Bilimler Fak. Finans ve Bankacılık Bölümü Örneği)

   Aysel Güney


Examining the Relationships between Middle School Students’ Curiosity Towards Science And Science Literacy Levels

   Gülendam Halimoğlu, Fatma Gülay Kırbaşlar


Spor Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitime Yönelik Tutumları İle Geleceğe Yönelik Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Abdulaziz Demirtaş, Mehmet Gül


Pharmaceutical Technology Application as an Undergraduate Pharmacy Course in Distance Education Processes in Turkey

   Alptuğ Karaküçük


Düzenli Dart Atma Egzersizinin Otizmli Çocuklarda Dikkat Gelişimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Vaka Çalışması)

   Mustafa Han, Atike Yılmaz


Ebeveynlerin Çocuklarını Spor Kurslarına Yönlendirmedeki Beklentileri

   Kerim Ali Akgül, Mehmet Gül


Examining the Relationships between Science Teachers' Motivation and Effective Science Teaching Levels

   Ümmiyye Nagehan Öztürk, Fatma Gülay Kırbaşlar


Gençlik Kampı Program Sorumluları ve Kamp Liderlerinin Engelli Bireylere Yönelik Deneyimleri

   Atike Yılmaz, Görkem Penbedil, Şevval Akaydın


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Yeterlilikleri ve Hizmet İçi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri

   Sinan Schreglmann


Söyleyeceklerim var: Entelektüel Yetersizliğe Sahip Bireylerin Fiziksel Aktivite ve Spor Algısı

   Fatih Mirze, Atike Yılmaz


Biyoloji ile Stil Sınıflandırma Yolculuğu: Zihinsel Stile Varış

   Eda Doğan, Cem Gerçek


Oyun/Spor ve Fiziki Etkinlikler Dersi Akran Reddetme Ölçeği (İlkokul Formu) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

   Mert Kurnaz, Abdullah Gümüşay, Atike Yılmaz, Mustafa Han


Mathematics of Philosophy for Children (P4C) with STEM 5E Applications: Teacher Views

   Esra Duygu Erkol, İpek Saralar-Aras, Ramazan Akan


Otizmli Birey Ebeveynlerinin Engelli Bireylerin Sportif Açıdan Eğitilmesine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

   Abdullah Düğenci, Esra Yüksel, Cihan Ayhan, Murat Özmaden


Sosyal Bilgiler Dersi Değerler Eğitimine Yönelik Dijital Çizgi Roman Materyal Tasarımı: “Gizli Labirent”

   Ayşe Keskin, Genç Osman İlhan


Veli Görüşleri Bağlamında Üstün Yetenekli Çocukların Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

   Şahin Oruç, Sibel Çağır


How Achievement Gap is Perpetuated Through Schooling Practices?

   Mustafa Sever, Eren Ceylan


Spor Bölümlerindeki Öğrencilerde Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Akademik Özyeterlik Arasındaki İlişki

   İlimdar Yalçın


Cultural Stereotypes as an Obstacle for School Coexistence. Immigrant Students in European Secondary School

   Olga Moreno-Fernández, Elena Guichot-Muñoz, Giulia De Sarlo, Mario León-Sánchez


Spor Örgütünde Duygusal Emek ile Örgütsel Yaşamda Yalnizlik Düzeyi Arasindaki İlişki

   Ali Kaya, Aydın Pekel, Özgür Doğan, Seyit Ahmet Keten, Okan Kılıçkaya


Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

   Turan Başkonuş


Öğretmen Adaylarının Oyun ve Fiziksel Etkinlikler Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

   Vahit ÇİRİŞ


Tapınak Şövalyeleri’nin Kıbrıs’ta Yargılanması

   Şevket Öznur, Ejdan Sadrazam


Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Değerlendirme: Robotik Kodlama Üzerine Yapılan Araştırmalar

   Cihad Demir, Recep Çakır


Boks Yapan Sporuların Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin İncelenmesi

   Yunus Şahinler, Mahmut Ulukan


Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi

   Mahmut Ulukan, Yunus Şahinler, Baybars Recep Eynur


New Digital Writing as a Pedagogical Resource: Future Teachers’ Views

   Coral I. Hunt-Gomeza , Francisco Núñez Romána, Alejandro Gómez Camachoa, Pilar Moreno-Crespoa


Eğitim Kurumlarındaki Müdür Yardımcılarının Görev Ve Sorumluluklarının Değerlendirilmesi

   Zülküf Nanto


The Toolbox “Sciedu-FIT” to Teach Numerical Contents for Flipped Science Education

   Jin Su Jeong, David González-Gómez, Félix Yllana-Prieto


İlkokula Uyum Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Önemi

   Efraim Öztürk


Correlation Between Morphological Characteristics and Motor Capacity with Situational-Motor Information in Football with Pupils (16 Years) Of Middle School

   Fikret Soyer, Bećir Šabotić


Likert Tipi Ölçeklerde Madde Ayırıcılık Gücü Hesaplanmasında Farklı Bir Yaklaşım

   Ümit Çelen


Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Duygu Tutum ve Kaygılarının İncelenmesi

   Gözde Yetim, Atike Yılmaz


Exploring Toys and Games Through Three Different Frameworks of Evaluation

   Kostas Karadimitriou, Myrsini Lantzouraki


Announcements

ERPA 2023 Book of Proceedings

ERPA International Congresses on Education 2023 Book of Proceedings is available, please click the link provided below.

ERPA 2023 FULLTEXT (e-Book of Proceedings)

Date of Announcement:   2023-12-06


ERPA 2023 Book of Abstracts

ERPA International Congresses on Education 2023 Book of Abstracts is available, please click the link provided below.

ERPA 2023 BOOK OF ABSTRACTS

Date of Announcement:   2024-01-07


Virtual Presentation About

Dear Participants
 
We share Zoom Links with you to participate in the virtual presentation. We would like to state that you need to be a member of the Zoom platform to join the sessions.
 
We wish you a good day.
 
Hall A (V1-V3-V5-V7-V7-V9-V11-V13-V15-V17)
Meeting ID 264 535 2739
 
HALL B (V2-V4-V6-V8-V10-V12-V14-V18)
Meeting ID 853 9377 0268
 

Date of Announcement:   2023-09-08


Detailed Congress Programme of ERPA 2023

Detailed Congress Programmes of ERPA International Congresses on Education 2023 is available below.

For Single Oral Presentations please click here

For Interactive Poster Presentations please click here

For Virtual Presentations please click here

For General Congress Programme please click here

Date of Announcement:   2023-09-07


Changes in Abstract Submission and Registration Date

Abstract submission and registration deadline has been extended to September 1, 2023.

Date of Announcement:   2023-08-25


Early Registration Date

Early registration deadline has been extended until June 16, 2023.

Date of Announcement:   2023-06-08


Message from General Coordinator

Dear Colleagues,

It is with immense pleasure that I welcome you to the ERPA International Congresses on Education 2023 that will be held in Cunda Island from 8 to 10 September 2023. It is an honor for us to invite you to ERPA International Congresses on Education 2023 in which your invaluable contributions will help us to have a fruitful organization. I hope that you will have pleasant memories of this Congress which will be a chance for you to meet colleagues, have the opportunity to discuss your work, and establish the ground for new collaborations and joint efforts.

I look forward to meeting you in the congress.

With kind regards,

Prof. Dr. Fikret SOYER

Date of Announcement:   2023-04-29


Yandex.Metrica