Responsive image
Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2023

Cunda Island/Balıkesir    8-10 September / 2023

Scopes

The main purposes of the ERPA International Congresses on Education 2023 are:

 • To discuss the new developments and trends in the field of education that emerged with the pandemic,
 • To help researchers benefit from new findings of the research in education,
 • To provide researchers a platform to share and discuss their research results,
 • To evaluate the findings of the research in the light of their contribution to education,
 • To create a discussion environment about training qualified teachers during the pandemic.

Within the scope of ERPA International Congresses on Education 2023, ten branch congresses will be held which are:

 • ERPA International Educational Sciences Congress,
 • ERPA International Science and Mathematics Education Congress,
 • ERPA International Social Sciences Education Congress,
 • ERPA International Special Education Congress,
 • ERPA International Health and Sports Science Education Congress,
 • ERPA International Music and Fine Arts Education Congress
 • ERPA International Language Education Congress
 • ERPA International Computer Education and Instructional Technology Congress
 • ERPA International Management of Education Congress
 • ERPA International Engineering and Architecture Education  Congress

 

Düzenlenecek olan ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2023'ün temel amaçları;

 • Pandemi süreci ile birlikte ortaya çıkan eğitim alanındaki yeni yönelim ve gelişmeleri tartışmak,
 • Araştırmacıların eğitim alanındaki yeni bulgulardan yararlanmaları,
 • Araştırma bulgu ve sonuçlarını tartışacakları bir platform sunma,
 • Araştırma bulgularını eğitime katkı açısından değerlendirmeleri,
 • Pandemi sürecinde nitelikli öğretmen yetiştirmeye ilişkin bir tartışma ortamı sunmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda disiplinler arası paylaşım ve etkileşimi artırmayı hedefleyen ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2023 çatısı altında eşzamanlı olarak aşağıda yer alan on branşta bildiriler sunulacaktır.

 • ERPA Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
 • ERPA Uluslararası Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Sanat Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Özel Eğitim Kongresi
 • ERPA Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Kongresi
 • ERPA Uluslararası Dil Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi Kongresi

 

 

 

Announcements

ERPA 2023 Book of Proceedings

ERPA International Congresses on Education 2023 Book of Proceedings is available, please click the link provided below.

ERPA 2023 FULLTEXT (e-Book of Proceedings)

Date of Announcement:   2023-12-06


ERPA 2023 Book of Abstracts

ERPA International Congresses on Education 2023 Book of Abstracts is available, please click the link provided below.

ERPA 2023 BOOK OF ABSTRACTS

Date of Announcement:   2024-01-07


Virtual Presentation About

Dear Participants
 
We share Zoom Links with you to participate in the virtual presentation. We would like to state that you need to be a member of the Zoom platform to join the sessions.
 
We wish you a good day.
 
Hall A (V1-V3-V5-V7-V7-V9-V11-V13-V15-V17)
Meeting ID 264 535 2739
 
HALL B (V2-V4-V6-V8-V10-V12-V14-V18)
Meeting ID 853 9377 0268
 

Date of Announcement:   2023-09-08


Detailed Congress Programme of ERPA 2023

Detailed Congress Programmes of ERPA International Congresses on Education 2023 is available below.

For Single Oral Presentations please click here

For Interactive Poster Presentations please click here

For Virtual Presentations please click here

For General Congress Programme please click here

Date of Announcement:   2023-09-07


Changes in Abstract Submission and Registration Date

Abstract submission and registration deadline has been extended to September 1, 2023.

Date of Announcement:   2023-08-25


Early Registration Date

Early registration deadline has been extended until June 16, 2023.

Date of Announcement:   2023-06-08


Message from General Coordinator

Dear Colleagues,

It is with immense pleasure that I welcome you to the ERPA International Congresses on Education 2023 that will be held in Cunda Island from 8 to 10 September 2023. It is an honor for us to invite you to ERPA International Congresses on Education 2023 in which your invaluable contributions will help us to have a fruitful organization. I hope that you will have pleasant memories of this Congress which will be a chance for you to meet colleagues, have the opportunity to discuss your work, and establish the ground for new collaborations and joint efforts.

I look forward to meeting you in the congress.

With kind regards,

Prof. Dr. Fikret SOYER

Date of Announcement:   2023-04-29


Yandex.Metrica